Vem kan bli medlem?

Föreningen tillämpar individuellt medlemskap. Till medlem antas en sökande som förväntas följa föreningens stadgar, uppfyller kriterierna att vara alumn från GI och IHR samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om inträde prövas av styrelsen. 

Med andra ord, läser du eller har du läst GI eller IHR på Stockholms universitet är du välkommen att ansöka om medlemskap i föreningen.