Stockholm Business School

Institutionen för Företagsekonomi (Sthlm Business School) bedriver utbildning och forskning inom huvudämnet reklam och PR. Bland annat ges vidareutbildningarna GI Visuell Kommunikation och Marknadskommunikationsprogrammet (IHR).

Utbildningarna vilar på vetenskaplig grund, där kommunikation studeras ur både sociokulturellt och psykologiskt perspektiv. Teori kombineras med praktiska projektarbeten som genomförs i nära samarbete med näringsliv och organisationer. Privilegiet att attrahera framstående akademiker och praktiker inom grafisk formgivning, grafisk teknik, marknads- kommunikation och management har alltid speglat utbildningarna.

Grafiska Institutet (GI) har sitt ursprung som Sveriges första, främsta och minsta högskola inom grafisk formgivning och produktion samt kommunikation och reklam. Redan 1943 grundades GI och efter dess framgångar startades IHR 1953. Uppdraget var att förse branschen med kompetenta ledare.

GI - Visuell Kommunikation

GI Visuell Kommunikation är ett kandidatprogram för dig som ute efter akademisik kompetens inom marknadskommunikation, ledarskap, visuell kommunikation och grafisk produktion.

Efter utbildningen får våra studenter ofta arbete som projekt- eller produktionsledare inom den grafiska branschen, på reklam- och webb-byråer men även på kundsidan.