Om GRAFF Grafiska föreningen

GRAFF Grafiska föreningen erbjuder sedan 1945 grafiska branschens bredaste kontaktnät. Nyexaminerade möter erfarna och delar erfarenheter genom både möten och i våra digitala kanaler. Utbyten mellan rollerna i branschen skapar en förståelse och öppnar dörrar för nya möjligheter. Byråsidan möter köparsidan. Strateger möter kreatörer.

Vi anordnar återkommande inspirations- och utbytesresor, luncher, seminarier samt after-works. Numera tipsar vi även vad vi anser viktigt inom branschen i vår kalender, i form av seminarier och föreläsningar.

För att bli medlem i nätverket krävs att du är student eller har tagit examen från GI - Visuell Kommunikation (tidigare Grafiska Projektledar-programmet) eller Marknadskommunikations-programmet (IHR).

Grafiska föreningen bildades av några eldsjälar från Grafiska Institutets avgångsklass 1945. Nätverket har i dag cirka 150 medlemmar och är en ideell förening i sin organisationsform.

Nätverket gör nu en ny satsning för att med nytt perspektiv spegla utbildningen och dess utformning idag. Grafiska föreningen har därför börjat med en förnyelseprocess i allt från föryngring av styrelse, etablering av kontakter hos Stockholms Universitet samt förnyelse av våra digitala plattformar.

Genom långvariga samarbeten mellan de skandinaviska länderna har nätverket möjlighet att bredda medlemmarnas kontaktnät utöver Sveriges gränser. Genom studiebesök, workshops och medlemsträffar ökar vi värdet för medlemmarna. Nätverket syftar till att skapa mötesplatser för nuvarande och tidigare studenter från institutionen.