Som medlem i GRAFF Grafiska föreningen får du ta del av: 

  • Inbjudningar till nätverksträffar.
  • Event och aktiviteter anordnade av föreningen.
  • Bli en del av det omfattande nätverket, både genom träffar men även i våra digitala kanaler.
  • Delta på årsmöte.
  • Möjlighet att bli en del av styrelsen.
  • Föreningens pubkvällar en gång i månaden på Man in the Moon, Tegnergatan 2C
  • Studiebesök samt studieresor.

Att bli medlem kostar 250 kronor per år som alumni. Betalas till PG-4600008-9. 
Som student är det gratis att vara medlem under din studietid.